Đo Lường - Thử Nghiệm Kim LoạiKiểm Tra Không Phá Hủy (NDT)

5.Chụp Ảnh Bức Xạ (RT-CR-DR-CT) Thiết Bị Phát Tia X Dạng Xung

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!