Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ -25 đến 660C ( Lò Khô ) CTC-155/350/652/660

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ CTC Series là thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ khối khô nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, đáng tin cậy được thiết kế để sử dụng tại chỗ.
  • Phạm vi nhiệt độ từ -25 đến 660 ° C với 4 kiểu máy
  • Độ chính xác đến ± 0,2 ° C và Độ ổn định đến ± 0,04 ° C
  • Hiệu chỉnh Cảm biến dài với độ sâu ngâm 190 mm của CTC-652
  • Trọng lượng nhẹ và dễ mang theo
  • Bộ dụng cụ nhiều lỗ và / hoặc chèn
  • Đầu vào cho cảm biến tham chiếu bên ngoài trên tất cả các kiểu máy C
  • Mạch MVI đảm bảo sự ổn định mặc dù nguồn cung cấp điện có thay đổi
  • Máy hiệu chuẩn nhiệt độ di động, chắc chắn
Tổng quan
Phạm vi nhiệt độ (ở nhiệt độ môi trường 23 ° C): CTC155: -25 đến 155 ° C
CTC350: 28 đến 350 ° C
CTC652: 28 đến 650 ° C
CTC660: 28 đến 660 ° C
Cấp chính xác:
Sử dụng cảm biến STS tham chiếu bên ngoài: CTC-155 C: ± 0,2 ° C
CTC-350 C: ± 0,25 ° C
CTC-652 C: ± 0,35 ° C
CTC-660 C: ± 0,4 ° C
Sử dụng cảm biến tham chiếu bên trong: CTC-155: ± 0,3 ° C
CTC-350: ± 0,4 ° C
CTC-652: ± 0,50 ° C
CTC-660: ± 0,65C
Độ ổn định: CTC-155: ± 0,04 ° C
CTC-350: ± 0,05 ° C
CTC-652: ± 0,05 ° C
CTC-660: ± 0,08 ° C
Thời gian ổn định: khoảng. 5 phút
Đồng nhất xuyên tâm: CTC-155: ± 0,01 ° C
CTC-350: ± 0,02 ° C
CTC-652: ± 0,03 ° C
CTC-660: ± 0,08 ° C
Độ phân giải:  1 °, 0,1 °, 0,01 °
Thời gian tăng nhiệt: CTC-155: -25 đến 155 ° C 13 phút
CTC-350: 23 đến 350 ° C 6 phút
CTC-660: 23 đến 650 ° C 33 phút
CTC-660: 23 đến 660 ° C 18 phút
Thời gian giảm nhiệt: CTC-155: 155 đến -25 ° C 28 phút
CTC-350: 350 đến 50 ° C 34 phút
CTC-660: 650 đến 50 ° C 73 phút
CTC-660: 660 đến 50 ° C 57 phút
Giao diện máy tính:  Cổng USB 2.0
Độ sâu : CTC-155: 120 mm
CTC-350: 140 mm
CTC-652: 190 mm
CTC-660: 115 mm
Nguồn cấp: CTC-155/350/642/660 115 V (90-127) / 230 V (180-254)
Khối lượng: CTC-155: 5,5 kg
CTC-350: 5 kg
CTC-652: 9 kg
CTC-660: 6,1 kg

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ