Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 2 bar PK II Series

Bộ hiệu chuẩn áp suất khí nén bằng quả cân với nguyên lý quả cầu nổi PK II cung cấp giải pháp đơn giản, thân thiện và an toàn nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác...
  • Dải tạo áp suất từ 1 đến 200 kPa (0.145 đến 30 psi)
  • Độ chính xác cao nhất đến ±0.015% rdg
  • Độ lặp lại: ±0.005% rdg
  • Đơn vị đo: psi, g/cm2, mbar, bar, kPa, inH2O, cmH2O
  • Gia tốc chuẩn 9.80665 m/s2
  • Thiết kế cho việc sử dụng ngoài công trường hoặc trong phòng lab
  • Tự động điều chỉnh luồng khí trong ống để cân bằng
  • Bộ quả cân tăng áp nhỏ
  • Cài đặt và vận hành nhanh
  • Dễ dàng thay đổi mức
Overview
1. ACCURACY Accuracy: ±(0.015% of Reading), ±(0.025% of Reading), or ±(0.05% of Reading)
Repeatability: ±0.005% of Reading
Temperature Coefficient: ±0.00167% of rdg/ oC outside of 23oC
2. WIEGHT MASSES Pressure Range: 0.145 to 30 psi/1 to 200 kPa
Gravity: 9.80655m/s2(International standard)
Local Gravity (Specify)
Avaiable Units: mbar, bar, psi, inH20, cmH20, g/cm2, mmHg
3. PRESSURE SOURCE Source: Nitrogen or Instrument / shop air
Maximum Supply Pressure: 100 psi / 689 kPa
Minimum Supply Pressure: 30 psi / 206 kPa
4. MATERIAL AND CONNECTION  Weight masses: Stainless Steel (as standard)
Aluminum (small incremental weights)
Ball: Ceramic
Connection: 1/4" Female NPT (with installed adapter to 1/4 tube fitting)

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ