Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cho tàu biển 28 to 650°C MTC-650A

Đơn giản, tăng/ giảm nhiệt nhanh, khối lượng nhẹ và phạm vi làm việc rộng là những tính năng cơ bản mà dòng MTC mang đến cho các ứng dụng trên tàu biển
  • Dải nhiệt độ rộng lên đến 650oC
  • Đơn giản, dễ sử dụng
  • Cải tiến khả năng đồng bộ nhiệt với vùng nhiệt kép
  • Chế độ Switch test, Auto-stepping với 9 step dễ sử dụng
  • Thời gian nung và làm mát nhanh
  • Có thể sử dụng phần mềm hiệu chuẩn JofraCal để lưu và xuất dữ liệu
  • Vali nhôm chắc chắn
  • Thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng mang đi hiện trường
  • Phù hợp cho việc hiệu chuẩn trên tàu
  • Ứng dụng hữu ích trong việc hiệu chuẩn sensor đo nhiệt độ khí xả
Overview
Mains specifications Voltage MTC-650 A.115V(90-127) / 230V(180-254)
Frequency, non US deliveries................50 Hz ±5, 60 Hz ±5
Frequency, US deliveries........................................60 Hz ±5
Power consumption (max.) MTC-650 A...... 1150 VA
Temperature range MTC-650 A..................................28 to 650°C
Resolution (user-selectable) Selectable .............................................................................1° or 0.1°C
Stability MTC- 650 A.....................................±0.1°C 
Time to stability (approximate) MTC-650 A..................................................... 8 min.
Accuracy MTC-650 A................................................... ±0.9°C / ±1.6°F
Immersion depth MTC- 650A....................................... 115 mm 
Heating time MTC-650 A 23 to 650°C....... 18 minutes
Cooling time MTC-650 A 650 to 100°C ...39 minutes
MTC-650 A 100 to 50°C ...18 minutes
Switch input (dry contact) Test voltage ..............................................Maximum 5 VDC
  Test current ..............................................Maximum 2.5 mA

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ