Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cơ bản -10 đến 400C ETC series

Dòng thiết bị cơ bản ETC với khả năng hiệu chuẩn các nhiệt kế hồng ngoại, còn mang đến tính tiện lợi khi mang đi hiện trường với khối lượng chưa đến 6kg
 • Dải nhiệt độ đến 400°C
 • Hiệu chuẩn nhanh, tiết kiệm thời và chi phí
 • Model ETC400R dùng cho chuẩn súng nhiệt hồng ngoại
 • Chế độ Auto-stepping với 9 step dễ sử dụng
 • Thời gian nung và làm mát nhanh
 • Có thể sử dụng phần mềm hiệu chuẩn JofraCal
 • Thiết kế gọn nhẹ, vali nhôm chắc chắn
 • Đơn giản, dễ sử dụng
 • Temperature range @ ambient temp. 23°C / 73°F
  • ETC-125 A
  • Maximum.........................................................125°C / 257°F
  • Minimum @ ambient temp. 0°C / 32°F............ -18°C / -0°F
  • Minimum @ ambient temp. 23°C / 73°F............. -10°C /14°F
  • Minimum @ ambient temp. 40°C / 104°F............ 6°C / 43°F
  • ETC-400 A.......................28 to 400°C / 82 to 752°F@ 23°C
  • ETC-400 R.......................28 to 400°C / 82 to 752°F@ 23°C
 • Resolution (user-selectable)
  • Selectable ..............................................................1º or 0.1º
 • Heating time
  • ETC-125 A
   • -10 to 23°C / 14 to 73°F..........................................3 minutes
   • 23 to 100°C / 73 to 212°F.....................................11 minutes
   • 100 to 125°C / 212 to 257°F...................................7 minutes
  • ETC-400 A / R
   • 28 to 200°C / 82 to 392°F......................................2 minutes
   • 200 to 400°C / 392 to 752°F..................................3 minutes
 • Cooling time
  • ETC-125 A
   • 125 to 100°C / 257 to 212°F.................................. 1 minute
   • 100 to 0°C / 212 to 32°F.......................................17 minutes
   • 0 to -10°C / 32 to 14°F..........................................14 minutes
  • ETC-400 A
   • 400 to 200°C / 752 to 392°F..................................6 minutes
   • 200 to 50°C / 392 to 122°F...................................15 minutes
  • ETC-400 R
   • 400 to 200°C / 752 to 392°F..................................9 minutes
   • 200 to 50°C / 392 to 122°F...................................24 minutes
 • Stability
  • ETC-125 A ...............................................±0.05°C / +0.09°F
  • ETC-400 A .............................................. ±0.15°C / +0.27°F
  • ETC-400 R ................................................±0.3°C / ±0.54°F
 • Time to stability (approximate)
  • All models ..............................................................3 minutes
 • Accuracy
  • ETC-125 A.................................................+0.5°C / +0.9°F 1)
  • ETC-400 A................................................+0.5°C / +0.9°F 1)
  • ETC-400 R............................................... ±0.5°C / ±0.9°F 2)
  • ETC-400 R incl. emissivity.................................... ±0.4% rdg ±1°C / ±0.4% rdg. ±1.8°F

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ