Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cơ bản -10 đến 400C ETC series

Dòng thiết bị cơ bản ETC với khả năng hiệu chuẩn các nhiệt kế hồng ngoại, còn mang đến tính tiện lợi khi mang đi hiện trường với khối lượng chưa đến 6kg
  • Dải nhiệt độ đến 400°C
  • Hiệu chuẩn nhanh, tiết kiệm thời và chi phí
  • Model ETC400R dùng cho chuẩn súng nhiệt hồng ngoại
  • Chế độ Auto-stepping với 9 step dễ sử dụng
  • Thời gian nung và làm mát nhanh
  • Có thể sử dụng phần mềm hiệu chuẩn JofraCal
  • Thiết kế gọn nhẹ, vali nhôm chắc chắn
  • Đơn giản, dễ sử dụng
Overview
Temperature range @ ambient temp. 23°C / 73°F ETC-125 A
Maximum.........................................................125°C / 257°F
Minimum @ ambient temp. 0°C / 32°F............ -18°C / -0°F
Minimum @ ambient temp. 23°C / 73°F............. -10°C /14°F
Minimum @ ambient temp. 40°C / 104°F............ 6°C / 43°F
ETC-400 A.......................28 to 400°C / 82 to 752°F@ 23°C
ETC-400 R.......................28 to 400°C / 82 to 752°F@ 23°C
Resolution (user-selectable) Selectable ..............................................................1º or 0.1º
Heating time
ETC-125 A -10 to 23°C / 14 to 73°F..........................................3 minutes
23 to 100°C / 73 to 212°F.....................................11 minutes
100 to 125°C / 212 to 257°F...................................7 minutes
ETC-400 A / R 28 to 200°C / 82 to 392°F......................................2 minutes
200 to 400°C / 392 to 752°F..................................3 minutes
Cooling time
ETC-125 A 125 to 100°C / 257 to 212°F.................................. 1 minute
100 to 0°C / 212 to 32°F.......................................17 minutes
0 to -10°C / 32 to 14°F..........................................14 minutes
ETC-400 A 400 to 200°C / 752 to 392°F..................................6 minutes
200 to 50°C / 392 to 122°F...................................15 minutes
ETC-400 R 400 to 200°C / 752 to 392°F..................................9 minutes
200 to 50°C / 392 to 122°F...................................24 minutes
Stability ETC-125 A ...............................................±0.05°C / +0.09°F
ETC-400 A .............................................. ±0.15°C / +0.27°F
ETC-400 R ................................................±0.3°C / ±0.54°F
Time to stability (approximate) All models ..............................................................3 minutes
Accuracy ETC-125 A.................................................+0.5°C / +0.9°F 1)
ETC-400 A................................................+0.5°C / +0.9°F 1)
ETC-400 R............................................... ±0.5°C / ±0.9°F 2)
ETC-400 R incl. emissivity.................................... ±0.4% rdg ±1°C / ±0.4% rdg. ±1.8°F

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ