Kiểm tra- Thử nghiệm

Cảm biến bù nhiệt DLC cho model RTC series

DLC (Dynamic Load Compensation) là cảm biến có thiết kế đặc biệt cho phép đo chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng gia nhiệt trong giếng để gửi tín hiệu phản hồi...

DLC (Dynamic Load Compensation) là cảm biến có thiết kế đặc biệt cho phép đo chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng gia nhiệt trong giếng để gửi tín hiệu phản hồi điều khiển độ ổn định và đồng đều trong quá trình hiệu chuẩn

  • Cho phép kiểm soát chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng gia nhiệt
  • Tự đồng/ bằng tay điều khiển bù nhiệt khi có chênh lệch
  • Đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ dọc thành giếng
  • Hiệu chuẩn các cảm biến lớn mà vẫn đảm bảo độ chính xác
  • Cho phép hiệu chuẩn đồng thời nhiều cảm biến
  • Hiển thị ký hiệu đã đạt ổn định trên màn hình của RTC
  • Đầu cắm thông minh cho phép hiển thị ngay thông tin của DLC

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ