Kiểm tra- Thử nghiệm

Cảm biến bù nhiệt DLC cho model RTC series

DLC (Dynamic Load Compensation) là cảm biến có thiết kế đặc biệt cho phép đo chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng gia nhiệt trong giếng để gửi tín hiệu phản hồi...

DLC (Dynamic Load Compensation) là cảm biến có thiết kế đặc biệt cho phép đo chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng gia nhiệt trong giếng để gửi tín hiệu phản hồi điều khiển độ ổn định và đồng đều trong quá trình hiệu chuẩn

Tổng quan
Cho phép kiểm soát chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng gia nhiệt
Tự đồng/ bằng tay điều khiển bù nhiệt khi có chênh lệch
Đảm bảo độ đồng đều nhiệt độ dọc thành giếng
Hiệu chuẩn các cảm biến lớn mà vẫn đảm bảo độ chính xác
Cho phép hiệu chuẩn đồng thời nhiều cảm biến
Hiển thị ký hiệu đã đạt ổn định trên màn hình của RTC
Đầu cắm thông minh cho phép hiển thị ngay thông tin của DLC

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ