Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống hiệu chuẩn áp suất quả cân đến 225 bar HL Series

Bộ hiệu chuẩn áp suất dạng quả cân HydraLite cung cấp độ chính xác đến 0.05% số đọc. Thiết kế đặc biệt giảm thiểu đối đa sự rò rỉ, duy trì áp suất chính xác...
  • Dải tạo áp suất từ 100 đến 22,500 kPa (3,000 psi)
  • Độ chính xác cao nhất đến ±0.05% rdg (có thể lựa chọn 1 trong 2 cấp chính xác)
  • Đơn vị đo: psi, kg/cm2, bar, kPa
  • Sử dụng piston/ xilanh kép
  • Thiết kế thuận tiện và rắn chắc
  • Bao gồm bơm trục vít với bánh cóc
  • Bảo vệ quá áp cho piston
  • Dễ dàng thay đổi mức
Tổng quan
Type: Hydraulic, piston gauge
Pressure range: to 22,500 kPa/3,000 psi (model dependent)
Accuracy (12 months): to ±0.05% rdg
Increments (low-min): 0.1 psi, 0.005 kg/cm2, 5 mbar, 0.5 kPa
Increments (high-min): 0.5 psi, 0.025 kg/cm2, 25 mbar, 2.5 kPa
Gravity: 9.80665 m/s2(international standard)
Piston/cylinders: Single or dual (as ordered)
Columns: Single
Pressure source: Screwpump, hand-actuated, ratcheting hydraulic pump (tester models only)
Medium: AAA oil
Test connections: 1/4" NPT and 1/2"NPT
Weight material: Hard, non-magnectic alloy and aluminum
Engineering units: psi, kg/cm2, bar, kPa

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ