Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất 2 kênh HPC50 Series

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất với hai dải thấp và cao đến 700 bar. Thuận tiện cho làm việc tại công trường cũng như phòng kiểm định, hiệu chuẩn.Độ chính xác cao...
 • Thiết bị hiệu chuẩn áp suất với hai dải thấp và cao đến 700 bar
 • Thuận tiện cho làm việc tại công trường cũng như phòng kiểm định, hiệu chuẩn.
 • Độ chính xác cao đến ± 0.035% số đọc
 • Công nghệ bù nhiệt chủ động nên độ chính xác luôn đảm bảo theo số đọc mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường
 • Khả năng đo và hiệu chuẩn áp suất thấp, áp suất cao và cả áp suất chân không
 • Hiệu chuẩn cho áp kế cơ, áp kế số và cả transmitter
 • Khả năng kết nối với module áp suất ngoài APMi để thay đổi dải đo 
 • Hiển trị trên màn hình màu LCD, 2 cửa sổ đầy đủ thông tin
 • Khả năng kết nối sensor ngoài để đo nhiệt độ thông qua module ATMi
 • Có thể hiển thì đồng thời giá trị thông tin của cả 2 kênh hoặc giá trị chênh áp (hiệu giá trị) của 2 kênh
 • Thiết kế chắc chắn với vỏ cao su bảo vệ, sử dụng đơn giản
1. PRESSURE MEASUREMENT
Measurement range 1,3, 10 & 30 bar vacuum to1, 3, 10 & 30 bar
100, 300, & 700  bar 0 to 100, 300 & 700 bar
Accuracy - 0 to 30% of Range:  ±(0.01% of Full Scale)
bar (Gauge Pressure) 30 to 110% of Range:   ±(0.035% of Reading)
  Vacuum* :  ±(0.05% of Full Scale**)
Units User selectable bar, mbar, kPa, MPa, psi, inH20, inHg, mmHg, mmH20, kg/cm2
2. CURRENT & VOLTAGE MEASUREMENT
Current (mA) Input Accuracy:   ±(0.015% of rdg + 0.002 mA)
mA Range:  0 to 55 mA
Resolution:  0.001 mA or 0.01%
Units:  mA and %
Current (mA) Output Accuracy:  ± (0.015 of rdg + 0.002 mA)
Range: 0 to 55 mA*
Voltage (VDC) Input Accuracy:   ±(0.015 % of rdg + 2 mV)
  Range:  0 to 28 VDC
  Resolution: 0.001 VDC
Switch Test Switch Type: Dry Contact
3. DISPLAY
  Screen: 320 x 240 pixel graphical display
  Display Rate: 3 readings/second (standard)
10 readings/second (switch test and peak hi/lo modes)
4. ENCLOSURE
  Rating: IP66/67
5. POWER
  Battery Life:  >12 hours non-sourcing 
>8 hours when sourcing 12 mA
  Recharge Time:  16 hours* (Using Eneloop 2100 mA hr)

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ