Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống kiểm tra từ tính- MD-Series

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 hoặc 3 ngõ ra độc lập: 3.000, 2..500,5.000, 6.000A. Tùy chọn dòng ra nửa chu ky hoặc chu kỳ (HWCD/FWDC), AC.....


Hệ thống kiểm tra từ tính- 3-Phase

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 ngõ ra độc lập:10.000, 6.000A. Dòng ra chu kỳ (FWDC) và AC


Hệ thống kiểm tra từ tính- 1 Phase

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 2 ngõ ra độc lập:4.000, 6.000 A. Dòng ra chu kỳ (FWDC) và AC


Bộ tạo nguồn dòng 3 pha công suất lớn- CSV Series

Hệ thống kiểm tra ướt với các dòng có sẵn với 3 ngõ ra độc lập:10.000, 15.000, 20.000 A. Dòng ra chu kỳ (FWDC) và AC. Sử dụng kiểm tra các chi tiết lớn.


Bộ tạo nguồn dòng M-series

Bộ tạo dòng di động với ngõ ra nửa chư kỳ (HWDC). Kiểm tra nhanh và di động


Hệ thống kiểm tra từ tính- SB-Series

Bộ khử từ sử dụng để khử từ tính các sản phẩm cơ khí với dòng ra lên đến 12.000 Ampe, khả năng khử được vật lớn hơn 24".


Bộ tạo nguồn dòng xách tay P-Series

Bộ tạo dòng kiểm tra từ tính di động nhỏ gọn kiểm tra được các chi tiết lớn và nặng và thuận tiện trong kiểm tra từ tính


Bộ thiết bị kiểm tra từ tính-Standard Mag Kit

Là bộ thiết bị nhỏ gọn dạng hệ thống cố định, phù hợp trong kiểm tra các chi tiết sản xuất cơ khí nhỏ, kinh phí đầu tư không nhiều đáp ứng được một số nhu cầ...


Gông từ sử dụng nguồn pin- Model Y-8

Thiết bị với lực nâng lên đến 32 Kg, kiểm tra được các khuyết tật bề mặt và dưới bề mặt.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật