Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH80- 120

Kiểm tra cáp với đường kính từ 80-120 mm


Thiết bị kiểm tra cáp thép Intros MH6-26

Tốc độ kiểm tra nhanh, độ nhạy, độ chính xác cao. Phù hợp cho việc giám sát dây cáp


Thiết Bị Kiểm Tra Cáp Thép Tự Động Intros-Auto

Tốc độ kiểm tra nhanh, độ nhạy, độ chính xác cao


Bộ ghi nhận dữ liệu (Data Logger)

Gọn nhẹ, phù hợp cho việc đi công trường


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MB 8- 24

Kiểm tra cáp với đường kính từ 8-24 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH6- 24F

Kiểm tra cáp với đường kính từ 6-24 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH20- 40

Kiểm tra cáp với đường kính từ 20-40 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH40- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 40-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64 M3

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật