Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị đo độ cứng Vicker kết hợp với Camera- Model TIV

Thiết bị đo độ cứng sử dụng camera kết hợp với đầu đo Vicker đo tốt trên các vật liệu kim loại và phi kim loại. Màn hình màu cảm biến với hiể...


Thiết bị đo độ cứng Rebound- Model DynaMic D & DynaMic D-DL

Đo chính xác độ cứng theo phương pháp Rebound. Kết quả phép đo chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo. Nhiều loại đầu đo có thể thay thế phù hợp với t...


Thiết bị đo độ cứng Rebound- Model DynaPOCKET

Đo chính xác độ cứng theo phương pháp Rebound. Kết quả phép đo chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo. Thiết bị nhỏ gọn tiện dụng cho người mang theo


Thiết bị đo độ cứng Rebound và UCI- Model Mic 20

Sử dụng phương pháp UCI và Rebound cho kết quả chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo. Màn hình màu cảm biến với hiển thị dạng số với biều đồ...


Thiết bị đo độ cứng UCI- Model Mic 10 & Mic 10 DL

Thiết bị đo độ cứng cầm tay sử dụng phương pháp UCI kết hợp với phương pháp Vicker. Nhiều loại đầu đo có thể thay thế phù hợp với từng yêu cầu cô...


Hardness Testers Dakomaster 300

Automatic hardness tester for Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers and Shore test methods in compliance with ASTM and ISO hardness standards. Dak...


Hardness Testers- MRS SERIES

Automatic hardness testers for Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers and Shore test methods in compliance with ASTM and ISO hardness standards. MR...


Hardness Testers- RSD Series

Semi-automatic hardness testers for Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell and Vickers hardness test methods in compliance with ASTM and ISO standards. RSD...


Hardness Testers- Model 250 DRM - 206 EX - 206 RT

Semi-automatic hardness testers for Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell and Vickers hardness test methods in compliance with ASTM and ISO standards. DRM,...


Hardness Testers- Model Integral 1

Automatic digital hardness tester for Brinell test method in compliance with ASTM E10 and ISO 6506 hardness standards. Integral 1 is a top level bench hardne...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật