Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Model 206RT

Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Rockwell Model 206RT là thiết bị kiểm tra dạng đơn giản hiển thị bằng đồng hồ cơ, kiểm tra được các thang đo HRC,HRA, dùng cho các....


Thiết bị đo độ cứng Rebound- Model DynaMic D & DynaMic D-DL

Đo chính xác độ cứng theo phương pháp Rebound. Kết quả phép đo chính xác mà không phụ thuộc vào hướng đo. Nhiều loại đầu đo có thể thay thế phù hợp với t...


Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng DAKOMASTER 300

Là thiết bị kiểm tra độ cứng tự động cao nhất, kiểm tra theo các phương pháp Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers and Shore. Đáp ứng tất cả các t...


Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Rockwell Model MRS SERIES

Là dòng máy kiểm tra độ cứng Rockwell, Rockwell bề mặt tự động trung bình với khả năng kiểm tra mẫu lớn và đầu đo có thể điều chỉnh linh hoạt với mẫu đo, thí...


Thiết bị kiểm tra độ cứng Model - RSD SERIES

Là dòng thiết bị kiểm tra độ cứng Rockwell bán tự động có thể áp dụng cho những chi tiết lớn và đo với độ chính xác cao, tự động bù độ cong mẫu khi đo, dùng...


Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Rockwell Model 206EX/EX2/EXS

Thiết bị kiểm tra độ cứng Rockwell Model 206EX/EX2/EXS là dòng thiết bị kiểm tra bán tự động, kết quả đo với sự chính xác cao, hiển thị cùng lúc 2 thang đo t...


Thiêt Bị Kiểm Tra Độ Cứng Brinell Model - INTEGRAL 1

Là dòng thiết bị kiểm tra độ cứng theo phương pháp đo Brinell cao cấp, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về đo đọ cứng theo phương pháp Brinell cho kết quả tự độ...


Thiết bị kiểm tra độ cứng Brinell Model - LD SERIES

Là thiết bị kiểm tra độ cứng Đơn giản nhất theo phương pháp đo Brinell nhưng nó có thể kiểm tra theo tất cả các tiêu chuẩn, kết quả hiển thị đơn giản, thích...


Hardness Testers -Model MRS Jet 3000

Automatic hardness tester studied to be inserted in production lines for high speed Brinell HBWT hardness measurements in compliance with ASTM, ISO and JIS.


Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Vickers Model - WIKI JS

Thiết bị đo độ cứng Vicker và Knoop cao nhất của hãng với các tính năng và tải lực có thể thay đổi linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dùng, khả...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật