Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị dòng xoáy giao diện thông minh- Model Mentor EM

Thiết bị kiểm tra không phả hủy bằng phương pháp dòng điện xoáy loại xách tay. Mentor EM dễ dàng cài đặt các giao diện làm việc cho từng ứng dụng. Hiển thị....


Thiết bị kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt- Model Apollo™

Hệ thống dòng xoáy kiểm tra ống trao đổi nhiệt nhiều kênh và nhiều tần số. Appolo được cung cấp các phương pháp kiểm tra trong công nghiệp: ET, RFT, và các ứ...


Hệ thống kiểm tra tang trống máy bay tự động- Model WheelScan 5

Hệ thống sử dụng phương pháp dòng xoáy để kiểm tra khuyết tật của các tang trống trong ngành hàng không. Thiết bị sử dụng đơn giản và hiệu quả cao.


Đầu dò kiểm tra mối hàn- Bề mặt- Đo độ dẫn điện

Tiêu chuẩn cho các ứng dụng đặc thù: kiểm tra mối hàn, đo dộ dẫn điện, kiểm tra khuyết tật bề mặt


Đầu dò cho kiểm tra ống với vật liệu không nhiễm từ tính

Đường kính: 0.27” –› 1.5 “(6.86mm –› 20.32mm). Chiều dài dây: 19.8m, 24m, 30.5m, 36.5m


Mẫu đối chứng kiểm tra mối hàn

Có 3 khuyết tật vơi chiều sâu khác nhau+0.5mmx4 lớp phủ. Hiệu chuẩn độ nhạy của thiết bị dòng xoáy trong kiểm tra và đánh giá mối hàn


Đầu dò quay để kiểm tra các khuyết tật trong lỗ (Hole)

Đầu dò với nhiều đường kính lựa chọn, phù hợp trong kiểm tra hàng không


Đầu dò sử dụng cho kiểm tra mối hàn (WeldScan probes)

Có 3 khuyết tật vơi chiều sâu khác nhau+0.5mmx4 lớp phủ. Hiệu chuẩn độ nhạy của thiết bị dòng xoáy trong kiểm tra và đánh giá mối hàn


Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Giá thành rẻ, sử dụng đầu dò kiểm tra mối hàn có thể thay thế phương pháp từ tính trong kiểm tra mối hàn. Kiểm tra và bỏ qua lớp phủ trên vật liệu


Đầu dò sử dụng để kiểm tra bề mặt

Đầu dò với nhiều kích thước khác nhau: đường kính (từ 2.3mm trở lên), chiều dài với nhiều lựa chon, phù hợp các tiêu chuẩn trong kiểm tra hàng không và công....


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật