Kiểm tra- Thử nghiệm

Thuốc thấm ZL-27A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method B
 • Mức 3: Độ nhạy cao.
 • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2 và
 • thuốc làm sạch ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
 • Mã số: 
  • 01-3187-35 thùng 4 bình 1 gallon
  • 01-3187-40 thùng 5 Gallon
  • 01-3187-30 thùng 20 Gallon
  • 01-3187-45 thùng 55 Gallon
 • Dạng bình phun dung tích 16 oz.
 • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang dạng hệ thống.
 • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
 • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ