Kiểm tra- Thử nghiệm

Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-67

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method A
 • Mức 3: Độ nhạy cao.
 • Thường sử dụng kiểm tra nứt, tách lớp, co rút, rỗ khí các vật đúc, rèn,
 • cán, các mối hàn yêu cầu cao về kỹ thuật
 • Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2
 • Mã số:
  • 01-3274-35 thùng 4 bình 1 gallon
  • 01-3274-40 thùng 5 Gallon
  • 01-3274-30 thùng 20 Gallon
  • 01-3274-45 thùng 55 Gallon
 • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang dạng hệ thống.
 • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
 • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ