Kiểm tra- Thử nghiệm

Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-19

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1 độ nhạy thấp, sử dụng trong Method A

Mức 1: Độ nhạy thấp.
Sáng hơn và nhạy hơn ZL-15B
Dùng cùng thuốc hiện: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2

01-3263-40
01-3263-30
01-3263-45
thùng 5 gallon
thùng 20 gallon                                                                                        
thùng 55 gallon 
  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang dạng hệ thống.
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ