Kiểm tra- Thử nghiệm

Thuốc hiện ZP-5B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form C

01-3341-81                thùng 25 lb.                                                                                                            

  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu  huỳnh quang Form C (PT)
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ