Kiểm tra- Thử nghiệm

Thuốc hiện khô ZP-9F

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form D
  • Dạng bột, màu trắng, sẵn sàng sử dụng, độ tương phản cao, hàm lượng lưu huỳnh và halogen thấp, không có chlorinated hydrocarbon. Dùng được cho tất cả các thuốc thấm ZYGLO và SPOTCHECK .
  • Mã số:
    • 01-3354-40 thùng 5 Gallon
  •  Dạng bình phun dung tích 16 oz.
  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang.
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ