Kiểm tra- Thử nghiệm

Chất phụ gia ZL-56

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.
  • Chất phụ gia hữu cơ, dạng bột, tan trong nước, được sử dụng làm chất phụ gia cho thuốc thấm khi cho vào các bình xịt áp suất, các bình chứa lưu trữ hay các bình chứa trong các hệ thống kiểm tra thẩm thấu. Giúp tăng khả năng phát hiện các vết rò rỉ.
  • Mã số:
    • 01-3141-57 bình 1 lb.
    • 01-3141-63 bình 5 lb.
  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang.
  • Sử dụng trong đa số trong các ứng dụng công nghiệp, hàng không, dầu khí, nhiệt điện, cơ khí, đúc...
  • Kiểm tra rò rỉ của bình bồn...

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ