Đo Lường - Thử Nghiệm Kim LoạiKiểm Tra Không Phá Hủy (NDT)

Tin Tức Sự Kiện

UT Equipment Promotion program early year 2020 (Khuyến mại thiết bị UT đầu năm 2020) // Quoc Huy Technique

With support from manufacturer GE, we are very please to announce our 3 promotation programs for Ultrasonic Flaw Detector USM36 and Wall Thickness Gauge DM5E, detailed as follows:
(Được sự hỗ trợ của hãng sản xuất GE, chúng tôi áp dụng 3 chương trình KHUYẾN MẠI cho thiết bị Siêu âm Khuyết tật USM36Siêu âm Đo độ dầy DM5E với nội dung chi tiết như sau)

Applying time duration: 15 Feb -> 30 April, 2020

*Package 1: Buy 1 set of Ultrasonic Flaw Detector USM36 DAC (with SW included)- Made by GE in Germany will receive 50% discount for 1 UT accessories set described below
(Mua 1 bộ thiết bị Siêu âm khuyết tật USM36 DAC (đã bao gồm tùy chọn SW) - Made by GE in Germany sẽ được giảm giá đặc biệt 50% cho bộ phụ kiện cơ bản sau)
-Angle probe 45° 4Mhz, MWB45-4 
-Angle probe 60° 4Mhz, MWB60-4
-Angle probe 70° 4Mhz, MWB70-4
-Twin crystal straight probe, 10mm, MSEB-4
-Cable single element probe- MPKL2
-Cable for twin probe- SEKG2
-Reference block K2 

(Normal price for the UT accessory set is 2050 USD, not include VAT tax)
https://quochuy.com/thiet-bi-kiem-tra-khuyet-tat/may-sieu-am-moi-han-model-usm-36-dac

**Package 2: Buy 1 set of Ultrasonic Wall Thickness DM5E (without probe) with Through coating & B-Scan functions - Made by GE will receive FREE the following probe & cable set):
(Mua 1 bộ thiết bị Siêu âm Độ dầy DM5E tích hợp sẵn Chức năng Đo qua lớp phủ và B-scan (giá chưa kèm đầu dò) Made by GE, mỗi bộ thiết bị sẽ được tặng miễn phí 1 bộ phụ kiện cơ bản sau)
-Twin thickness probe, 5 MHz,  Range 1.0 -> 200 mm (in steel), code DA-501
-Cabel for twin probe, KBA-533 Cable

(Normal price for the probe set is 700 USD, not include VAT)
https://quochuy.com/thiet-bi-do-chieu-day/thiet-bi-do-chieu-day-vat-lieu-voi-b-scan-model-dm5e-dm5e-dl

*** Package 3: Buy 2 set (or more) of Ultrasonic Wall Thickness DM5E (without probe) with Through coating & B-Scan functions - Made by GE will receive FREE the following Probe & cable set & VW Step block):
(Mua 1 bộ thiết bị Siêu âm Độ dầy DM5E tích hợp sẵn Chức năng Đo qua lớp phủ và B-scan (giá chưa kèm đầu dò) Made by GE, mỗi bộ thiết bị sẽ được tặng miễn phí 1 bộ phụ kiện cơ bản sau)
-Twin thickness probe, 5 MHz,  Range 1.0 -> 200 mm (in steel), code DA-501
-Cabel for twin probe, KBA-533 Cable
-Standard Step block (1mm -> 8mm), VW

(Normal price of the Accessory set is 950 USD, not include VAT)
https://quochuy.com/thiet-bi-do-chieu-day/thiet-bi-do-chieu-day-vat-lieu-voi-b-scan-model-dm5e-dm5e-dl

   
Please review more news on our website:
https://quochuy.com/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-khuyen-mai-dac-biet-dau-nam-2020-quoc-huy-technique-co-ltd
 
Best regards.
Xuan Nuong
Mob: 0908 367699

Quoc Huy Technique Co. Ltd.
23 Nguyen Thai Son Str, Ward 3, Govap Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28.3894.0623 – ext: 114


 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!