Kiểm tra- Thử nghiệm

Tin Tức Sự Kiện

Đào tạo sử dụng thiết bị kiểm tra cáp thép và kiểm tra băng tải của hãng Intros- Plus

Giao hàng và chuyển giao công nghệ thành công thiết bị kiểm tra cáp thép và kiểm tra băng tải của hãng  Intros- Plus của Nga tại nhà máy Than Uông Bí – Quản Ninh

  • Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64
  • Thiết bị kiểm tra bang tải Model INTROCON

Một số hình ảnh buổi chuyển giao công nghệ và đào tạo sử dụng thiết bị tại nhà máy Than Uông Bí

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ