Kiểm tra- Thử nghiệm

Tin Tức Sự Kiện

Đại diện ủy quyền chính thức của thương hiệu Pruftechnik

Nhằm nâng cao khả năng kiểm tra khuyết tật trực tiếp trên dây truyền sản xuất ống, dây thép, dây cáp điện... Quốc Huy Tech đã thành công trong việc tìm kiếm phương pháp khả thi và được ủy quyền phân phối thiết bị chính hãng Prufechnik (Germany).

Các sản phẩm được ủy quyền phân phối và chuyển giao công nghệ:

EDDYCHEK 605 Compact EDDYCHEK 605 EDDYCHEK 610
Novaflux RFL 140 AC
Rotator System RS20 High Speed Rotator System RS35 HS Rotator System RS65 Rotator System RS140

 

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ