Kiểm tra- Thử nghiệm

Tin Tức Sự Kiện

Đại diện ủy quyền chính thức của Blackiron

Năm 2022, Quốc Huy chính thức trở thành đại diện thương hiệu của Blackiron (Itatlia), bổ sung danh sách thiết bị, công cụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực căng siết bulong, thuộc đa dạng ứng dụng như đường ống dầu khí, thủy điện, trụ chân cầu, điện gió...

Các thiết bị, công cụ bao gồm:

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ