Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT18#. DIGITAL WELDING GAGE

  • Đo kích thước mối hàn đấu đầu, mối hàn góc.
  • Màn hình hiển thị LCD, tự động tắt nguồn sau 4 phút không sử dụng, tự động mở nguồn khi thao tác đo hoặc nhấn nút ON.
  • Đơn vị đo hệ inch và hệ mét, cài đặt giá trị 0 hoặt giá trị được đo ở bất kỳ vị trí cần đo.

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ