Kiểm tra- Thử nghiệm

Cat # Sub 28C. Taper Gauge

Đo khe hở mối ghép mép, mối ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn bị hàn
  • Đo khe hở mối ghép mép, mối ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn bị hàn
  • Dải đo từ 1 3/16” (30mm) đến 2” (50.8mm)

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ