Kiểm tra- Thử nghiệm

Cat # Sub 28B. Taper Gauge

Đo khe hở mối ghép mép, mối ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn bị hàn.
  • Đo khe hở mối ghép mép, mối ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn bị hàn.
  • Dải đo từ 5/8” (15.8mm) đến 1-3/16” (30mm).
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ