Kiểm tra- Thử nghiệm

Cat # Sub 28A. Taper Gauge

Đo khe hở mối ghép mép, mối ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn bị hàn
  • Đo khe hở mối ghép mép, mối ghép bẻ gờ của chi tiết chuẩn bị hàn.
  • Dải đo từ 1/32” (0.8mm) đến 5/8” (15.8mm).

 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ