Kiểm tra- Thử nghiệm

Cat # 81. 8-Piece Fillet Weld Set

Check Fillet Leg & Throat Size 1 1/8" to 2" in 1/8" increments.
  • Đo kích thước chân và đỉnh mối hàn góc từ 1 1/8” đến 2”.
  • Bộ gồm 8 thước nhỏ gọn và được làm từ thép không gỉ.

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ