Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT#4A. POCKET BRIDGE CAM GAUGE

Đo góc vát mép từ 0° đến 60° . Đo đỉnh và chân, độ sâu cháy chân và hố của mối hàn. Đo độ lệch (High-Low)
  • Angle of Preparation, 0º to 60º
  • Excess Weld Metal (capping size)
  • Depth of Undercut by 1/32"
  • Depth of Pitting by 1/32"
  • Fillet Weld Throat Size (1/64" or .5mm, Theoretical & Actual) 
  • Fillet Weld Length
  • Misalignment (High-Low)
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ