Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT#4. BRIDGE CAM GAGE

Đo góc vát mép từ 0° đến 60°. Đo đỉnh và chân, độ sâu cháy chân và hố của mối hàn. Đo độ lệch (High-Low) . Đo theo hệ mét hoặc hệ inch
  • Angle of preparation, 0° to 60°
  • Excess weld metal (capping size)
  • Depth of undercut
  • Depth of pitting
  • Fillet weld throat size
  • Fillet weld length
  • Misalignment (High-Low)

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ