Kiểm tra- Thử nghiệm

CAT 32#. Offset Gauge

Mặt trước:Offset Gauge, Cat # 32 - Front Side


Mặt sau:Offset Gauge, Cat # 32 - Back Side

Thước đo được sử dụng đo độ lệch giữa hai tấm (ống) nối hàn với nhau, bộ Fit-up hoặc bất kỳ đối tượng chồng lên nhau nào lên đến 1 inch một cách nhanh chóng.

Nó cũng có thể được sử dụng để đo độ lệch của các tấm (ống) được hàn theo góc khuỷu tay, bao gồm các góc của bộ phận.

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ