Kiểm tra- Thử nghiệm

Thông Tin Ứng Dụng

Thiết bị & vật tư cho kiểm tra theo Phương pháp từ tình (MT) và thẩm thấu chất lỏng (PT)

Nguyên lý kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp từ tính MT

- Dòng từ trường trong một đối tượng được từ hoá khi có sự tồn tại của bất liên tục sẽ xuất hiện trường rò rỉ từ thông

- Trường rò rỉ này có khả năng hút các hạt từ kích thước nhỏ tạo ra đường nét (hoặc chỉ thị) dọc theo bất liên tục.

Quy trình nguyên lý kiểm tra MT:

- Từ hoá vật liệu kiểm tra bằng cách sử dụng một bộ tạo từ ( gông từ, cuộn dây từ hóa, Prod Sets)  hoặc nam châm 
- Áp dụng hạt sắt từ (huỳnh quang hoặc không huỳnh quang) lên bề mặt kiểm tra
- Trường rò rỉ (do bất liên tục tạo ra) sẽ hút tập trung các hạt sắt từ tạo ra chỉ thị thể hiện sự tồn tại và vị trí khuyết tật

Một số thiết bị, phụ kiện và hóa chất tiêu biểu dùng trong kiểm tra từ tính MT:

Nguyên Lý kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp thẩm thấu chất lỏng PT

kiểm tra thẩm thấu chất lỏng PT sử dụng các chất lỏng có tính thẩm thấu cao. Khi phun một lớp chất lỏng thẩm thấu (không huỳnh quang) lên bề mặt chi tiết, do lực mao dẫn của chất lỏng với thành rắn, chất lỏng kiểm tra sẽ thâm nhập (ngấm) vào các vùng khuyết tật trên bề mặt, sau khi loại bỏ phần chất lỏng dư và phun chất hiển thị màu lên mối hàn thì các vùng khuyết tật trên bề mặt chi tiết sẽ hiện ra.

Một số thiết bị, phụ kiện và hóa chất tiêu biểu dùng trong kiểm tra thẩm thấu PT:

Hãy liên hệ với chúng tôi để đươc tư vấn demo trực tiếp về thiết bị và hóa chất MT/PT

Mr. Nguyễn Xuân Đạt ( 0335 842 286) - Email: nguyendat@quochuy.com

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ