Kiểm tra- Thử nghiệm

Thông Tin Ứng Dụng

Support All Technical Services For Proceq Hardness Tester

Support all technical services for Proceq Hardness tester (Hỗ trợ tất cả các Dịch vụ kỹ thuật cho Thiết bị Đo độ cứng của Hãng Proceq- Thụy Sỹ).Quoc Huy Technique is the exclusive distributor for Proceq Hardness Tester in Viet Nam (Công ty Kỹ Thuật Quốc Huy hiện là nhà phân phối độc quyền các thiết bị đo độ cứng của Hãng Proceq tại Việt Nam)

TO support better for our customer, from now on we start to support all technical service, including repair, maintenance, calibration and upgrade service for all models of Proceq hardness testers
Để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng của công ty, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và nâng cấp các thiết bị đo độ cứng của hãng Proceq

Please see more details in our website (Xin xem thêm chi tiết trên website của chúng tôi):
https://quochuy.com/thong-tin-ung-dung 

For more information, please don’t hesitate contact us: 
077.690.3790 (Mr. Trường Sơn) or  0963.438.843 (Ms. Phùng Hạnh)

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ