Kiểm tra- Thử nghiệm

Thông Tin Ứng Dụng

Introduction On Handheld XRF Analyzers For Alloy, Coating, Mining, Soil, RoHS - Model XMET 8000

Handheld XRF equipment XMET8000 can be used to analyze Alloy, Coating, Mining, Soil, RoHS, S in Oil - A VERY HIGH VALUE-ABLE EQUIPMENT . (Thiết bị XRF model XMET 8000 có thể giúp bạn Phân tích thành phần Hợp kim, phân tích Lớp phủ, Quặng mỏ, RoHS cho Hàng tiêu dùng, Lưu huỳnh trong dầu)- Made by Hitachi High-tech

APPICATION (ỨNG DỤNG):

Data management, Report generation (Quản lý dữ liệu, Xuất báo cáo): 
Connect with smartphone and share test results by app, e-mail, message etc. with your colleagues, suppliers or customers. No problem where you are.
(Kết nối với điện thoại và chia sẻ kết quả đo thông qua app, email, tin nhắn… với đồng nghiệp và khách hàng. Không phụ thuộc vào vị trí của bạn)

Battery life time (Thời gian sử dụng pin): 10-12h

Free Demo at your facility (Demo miễn phí tại cơ sở khách hàng) !!!
Please see more details in our website (Xin xem thêm chi tiết trên website của chúng tôi):
https://quochuy.com/thiet-bi-huynh-quang-tia-x-xrf
https://quochuy.com/thong-tin-ung-dung

For more information, please don’t hesitate contact us : 
0939.008.111– 0977. 562.593 (Mr. Trường Quốc ) or  0908 84 64 49 (Mr. Hân)
 

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ