Kiểm tra- Thử nghiệm

Thông Tin Ứng Dụng

High Precision PORTABLE Rockwell Hardness Tester- Model RSD MAG Made By AFFRI In Italy

High precision PORTABLE Rockwell hardness tester (Thiết bị kiểm tra độ cứng Rockwell DI ĐỘNG độ chính xác cao) Model RSD MAG  Made by Affri in Italy

Feasible test (các phép đo có thể thực hiện):  Rockwell (HRC, HRB…), Brinell (HB), Vickers (HV), Superficial Rockwell (HR30T, HR15T…)

Application: 
-Measure hardness of big parts at the factory or at site (đo độ cứng những chi tiết lớn tại nhà xưởng và ngoài công trường)

- Measure hardness at the laboratory (Đo độ cứng tại Phòng thí nghiệm với độ chính xác cao )

Support all other Hardness testing application (Hỗ trợ giải pháp cho TẤT CẢ các yêu cầu kiểm tra độ cứng khác):

Please see more details in our website (Xin xem thêm chi tiết trên website của chúng tôi):
https://quochuy.com/kiem-tra-do-cung-ht

For more information, please don’t hesitate contact us : 
0939.008.111– 0977. 562.593 (Mr. Trường Quốc ) or  0908 84 64 49 (Mr. Hân)

 

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ