Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị phân tích độ tròn kích thước siêu lớn Model Talyrond 450

Được thiết kế đặc biệt cho các ngành chế tạo các hệ thống truyền động và máy công cụ có kích thước lớn, khối lượng nặng đến 1 tấn
 • Khả năng cân tâm và cân mức hoàn toàn tự động
 • Bàn đặt mẫu X, Y chịu tải đến 1000 kg với độ chính xác cao
 • Đĩa quay chính xác và dải đo rộng cho các ứng dụng đo độ tròn trong lỗ sâu
 • Đo độ thẳng, song song và độ trụ trên chi tiết đến 1.5m
 • Chiều cao cột đến 2000 mm
 • Phần mềm điều khiển và phân tích Ultra phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
 • Khả năng cân tâm và cân mức hoàn toàn tự động
 • Bàn đặt mẫu X, Y chịu tải đến 1000 kg với độ chính xác cao
 • Đĩa quay chính xác và dải đo rộng cho các ứng dụng đo độ tròn trong lỗ sâu
 • Đo độ thẳng, song song và độ trụ trên chi tiết đến 1.5m
 • Chiều cao cột đến 2000 mm
 • Phần mềm điều khiển và phân tích Ultra phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ