Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị đo & phân tích độ nhám phổ thông Talysurf® i-Series

Hệ thống đo độ nhám và dạng sóng sử dụng công nghệ cảm ứng với nhiễu thấp và độ phân giải cao, Talysurf i-Series là giải pháp lý tưởng cho các ngành công nghiệp

Đo đầy đủ các thông số bề mặt
Phần đo và cảm ứng với độ phân giải cao, nhiễu thấp cho kết quả đo độ nhám và dạng sóng chính xác và tin cậy
Các thông số đo chi tiết
Bao gồm tất cả các thông số về độ nhám bao gồm cả Rk, R&K, các sóng chủ đạo,…
Đa năng và dễ sử dụng
Bằng cách sử dụng phần mềm điều khiển và phân tích mạnh mẽ, việc đo các thông số độ nhám và dạng sóng chưa bao giờ dễ dàng hơn

System performance
System noise Rq = <8 nm (0.3 μin)
Horizontal performance
Traverse length – X Max / Min 60 mm / 0.1 mm (2.4 in / 0.004 in)
Traverse / Measuring speeds 10 mm/s Max - 0.25 mm/s, 0.5 mm/s & 1 mm/s
0.39 in/s Max - 0.01 in/s, 0.02 in/s & 0.04 in/s
Minimum data sampling interval in X 0.125 μm (5 μin)
Straightness accuracy (Pt) 0.15 μm (5.9 μin)
Vertical performance
Range Range 1 = 1 mm (0.04 in)
Range 2 = 0.2 mm (0.008 in)
Range 3 = 0.04 mm (0.002 in)
Resolution (Z) Range 1 = 4 nm (0.16 μin)
Range 2 = 0.8 nm (0.031 μin)
Range 3 = 0.16 nm (0.006 μin)
Range to resolution 262,144:1
Stylus arm length 60 mm
Tip size 2 μm radius conisphere diamond
Force <1 mN force
Measuring station
Instrument dimensions See floor plan
Instrument weight 223 Kg (with steel frame option)
Motorized vertical column 450 mm (17.7 in)
Environment
Storage temperature 5 °C to 40 °C (41 ºF to 104 ºF)
Operating temperature 18 °C to 22 °C (64 ºF to 72 ºF)
Temperature gradient < 2 °C / hour (< 3.6 ºF / hour)
Operating humidity 45 % to 75 % relative, non condensing
Maximum RMS 2.5 μm/s (100 μin/s) at < 50 Hz
5.0 μm/s (200 μin/s) at < 50 Hz
Electrical (alternating supply, single phase with earth, 3-wire)
Supply type Alternating supply, single phase with earth (3-wire)
Instrument & computer voltage 90 V - 230V
Frequency 47 Hz to 63 Hz
Supply voltage transients – width EN 61000-4-4
Power consumption 500 VA 500 VA
Safety EN 61010-1
EMC EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ