Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị phân tích bề mặt kính quang học không tiếp xúc CCI Optics

Hệ thống đo và phân tích bề mặt 3D không tiếp xúc CCI Optic được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng kiểm tra kính quang học dựa trên lý thuyết giao thoa sóng...
  • Độ phân giải cao đến 2048 x 2048 pixel với góc quan sát rộng
  • Độ phân giải 0.1 ångström cho toàn bộ phạm vi đo
  • Đo trên bề mặt phản xạ từ 0.3% đến 100% một cách dễ dàng
  • Độ lặp lại hiệu dụng (RMS) <0.2 ångström, Độ lặp lại trên mẫu bậc <0.1%
  • Phần mềm điều khiển và phân tích 64-bit đa ngôn ngữ
Overview
Model CCI Optics RM CCI Optics AD CCI Optics TF
Camera  1M pixel 1M pixel  4M pixel
Camera upgrade (HS stitching) Optional Optional Not available
Camera upgrade (4M pixel) Optional Optional Not available
Roughness Included Included Included
Step height Optional Optional Optional
Super smooth Included Optional Optional
TalyMap Lite Optional Included Optional
TalyMap Gold Optional Optional Optional
TalyMap Platinum Optional Optional Optional
PSD Optional Optional Optional
Aspheric analysis Not available Included Optional
Diffractive aspheric analysis Not available Optional Optional
Very low reflectivity surface (AR coated) Optional Optional Included
Thick film analysis (>1.5 μm) Not available Not available Optional
Film thickness (>50 nm) Not available Not available Optional
Stitching Optional Optional Optional
Multi-site Optional Optional Optional
Standard lens 20x  10x 10x
Other lenses Optional Optional Optional
Joystick Optional Optional Optional
112 x 78 mm stage Included Included Included
156 x 156 mm stage Optional Optional Optional
Internal AV Included Included Included
Active AV Not available Not available Optional

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ