Thiết bị phân tích ăn mòn cốt thép trong bê tông- Model GECOR 8

Gecor 8 là hệ thống tiên tiến, phổ biến nhất thế giới về phân tích ăn mòn của cốt thép bê tông trong kết cấu hiện có.

  • Gecor 8 là hệ thống tiên tiến, phổ biến nhất thế giới về phân tích ăn mòn của cốt thép bê tông trong kết cấu hiện có.
  • Đưa ra giá trị ăn mòn gần nhất với giá trị thực tế.
  • Có khả năng lập bản đồ nhanh chóng để phân tích các kết cấu lớn.
  • Sử dụng phương pháp và công nghệ tiên tiến giúp xác định chính xác, nhanh chóng tốc độ ăn mòn.
  • Các cảm biến mới được thiết kế cho phân tích các kết cấu ướt hay bị phủ kín hoàn toàn.
  • Sử dụng phương pháp mới để phân tích các hệ thống bảo vệ ca-tốt trong khi hệ thống vẫn đang chạy.
  • Phần mềm máy tính cho việc truyền tải, phân tích dữ liệu và lập báo cáo.
  • Màn hình giao diện thân thiện, dễ sử dụng để đo đạt.

Product Downloads

Download Language File Type
Gecor 8 Brochure English PDF
Gecor 8 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật