Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH60- 85

Kiểm tra cáp với đường kính từ 60-85 mm

  • Cấp chính xác LMA ±2%
  • Tốc độ kiểm tra 0,2-1,5 m/s
  • Cảm biến: 5 cặp
  • Cấp bảo vệ Ip54

Product Downloads

Download Language File Type
MH60- 85 Brochure English PDF
MH60- 85 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật