Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH6- 24F

Kiểm tra cáp với đường kính từ 6-24 mm

  • Cấp chính xác LMA ±1%
  • Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
  • Cảm biến: 3 cặp
  • Cấp bảo vệ Ip54

Product Downloads

Download Language File Type
MH6- 24F Brochure English PDF
MH6- 24F Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật