Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH40- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 40-64 mm

  • Cấp chính xác LMA ±1%
  • Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
  • Cảm biến: 3 cặp (MH 24-64)
  • Cảm biến: 1 cặp (MH 40-64)
  • Cấp bảo vệ IP54 (MH 24-64)
  • Cấp bảo vệ IP65 (MH 40-64)

Product Downloads

Download Language File Type
MH40- 64 Brochure English PDF
MH40- 64 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật