Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64 M3

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm

  • Cấp chính xác LMA ±1%
  • Độ nhạy LF tốt gấp 4 lần đầu từ MH 24-64
  • Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
  • Cảm biến: 8 cặp
  • Cấp bảo vệ IP54

Product Downloads

Download Language File Type
MH24- 64 M3 Brochure English PDF
MH24- 64 M3 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật