Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm

  • LMA measuring accuracy ±1%
  • Inspection speed 0 to 2 m/s
  • 3 pairs of sensors in the set
  • Environment protection IP54

Product Downloads

Download Language File Type
MH24 - 64 Brochure English PDF
MH24 - 64 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật