Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH20- 40

Kiểm tra cáp với đường kính từ 20-40 mm

  • Cấp chính xác LMA ±1%
  • Tốc độ kiểm tra 0-2 m/s
  • Cảm biến: 1 cặp
  • Cấp bảo vệ Ip65

Product Downloads

Download Language File Type
MH20- 40 Brochure English PDF
MH20- 40 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật