Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH100- 150

Kiểm tra cáp với đường kính từ 100-150 mm

  • Cấp chính xác LMA ±2%
  • Tốc độ kiểm tra 0,2-1,5 m/s
  • Cảm biến: 8 cặp(MH 80- 120)
  • Cảm biến: 10 cặp (MH 100- 150)
  • Cấp bảo vệ Ip54

Product Downloads

Download Language File Type
MH100- 150 Brochure English PDF
MH100- 150 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật