Thiết bị MFL kiểm tra bồn bể- Model INTROCOR M150

INTROCOR M-150 là thiết bị được thiết kế để kiểm tra sàn bồn, thành bồn và thép tấm

  • INTROCOR M-150 là thiết bị được thiết kế để kiểm tra sàn bồn, thành bồn và thép tấm
  • Thiết bị giúp phát hiện các khuyết tật ăn mòn…nằm trên bề mặt hoặc vật liệu.
  • Thiết bị kiểm tra được thép qua lớp phủ và có khả năng đo được chiều dày lớp phủ.
  • Chiều dày vật liệu max 14 mm
  • Chiều dày lớp phủ max 6 mm
  • Thiết bị gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng và có tính di động cao

Product Downloads

Download Language File Type
Introcor M150 Brochure English PDF
Introcor M150 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật