Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị kiểm tra nhanh ăn mòn tại vị trí gối đỡ đường ống Model QSR1

Thiết bị QRS1 sử dụng để kiểm tra nhanh kiểm tra nhanh ăn mòn tại vị trí hỗ trợ của đường ống. Thiết bị sử dụng công nghệ EMAT phù hợp kiểm tra ống có đường kính từ 6 inch đến 24 inch.
Tổng quan
Kích thước ống danh định 6" đến 24" (DN 150 to 600)
Chiều dày thành ống 6mm đến 13mm (¼" đến ½")
Nhiệt độ làm việc -20° đến +70°C (0 đến 160°F)
Không gian làm việc Có thể điều chỉnh theo các đường kính khác nhau nhờ cầu tạo khung đặc biệt

 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ