Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống siêu âm trục bánh xe tàu hỏa- Model CHAT

Hệ thống siêu âm với mô đun 8 đầu dò kiểm tra toàn bộ trục có đường kính từ 30 đến 90mm với hiển thị A-Scan, C-Scan. Thời gian kiểm tra nhanh từ 12-15 phút...
  • Sử dụng hệ đầu dò phased array 14 phần tử với 64 kênh, kiểm tra trục theo chiều ngang, mục đích chính là phát hiện nứt.
  • Phần mềm hiển thị, hỗ trợ phân tích và đánh giá khuyết tật.
  • Không cần tháo bánh xe và thắng đĩa trong quá trình kiểm tra.
  • Mỗi chu trình kiểm tra thường khoảng 5 phút.
  • Không cần sự điều chỉnh nào về cơ khí khi thay đổi các loại trục khác nhau.
  • Được ứng dụng trong các xưởng bảo trì thiết bị.
  • Kiểm tra trục bánh xe lửa
  • Kiểm tra các trục loại trục máy

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ