Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Rockwell Model MRS SERIES

Là dòng máy kiểm tra độ cứng tự động theo phương pháp Rockwell, Superficial Rockwell, tự động với khả năng kiểm tra mẫu lớn hoặc nhỏ, tuân thủ theo tiêu chuẩ...

Là dòng máy kiểm tra độ cứng Rockwell, Rockwell bề mặt tự động trung bình với khả năng kiểm tra mẫu lớn và đầu đo có thể điều chỉnh linh hoạt với mẫu đo, thích hợp sử dụng cho các nhà xưởng và cơ sở sản xuất chi tiết lớp…

  • Thiết bị kiểm tra tự động cho các phương pháp kiểm tra độ cứng : Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers và Shore.
  • Tiêu chuẩn đáp ứng : EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / EN-ISO 868 / ASTM E-18 E-10 / ASTM E-384 / ASTM E-2240 / JIS.
  • Thiết bị đo hoàn toàn tự động.
  • Sử dụng phần mềm CLOSED LOOP của AFFRI để kiểm soát sự rung động khi đo.
  • Độ lặp lại khi đo rất cao, hệ thống kẹp mẫu độc quyền tránh va chạm khi đo.
  • Độ chính xác khi đo rất cao.
  • Không bị ảnh hưởng bởi thao tác người đo.

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật