Thiết bị kiểm tra độ cứng Rebound – Model Proceq Equotip 540 Leed

Thiết bị kiểm tra độ cứng theo phương pháp Rebound (bật nảy lại), có độ chính xác cao. Equotip 550 Leeb D rất linh hoạt và có khả năng kiểm tra tại chỗ các b...

Thiết bị kiểm tra độ cứng theo phương pháp Rebound (bật nảy lại), có độ chính xác cao. Equotip 550 Leeb D rất linh hoạt và có khả năng kiểm tra tại chỗ các bộ phận nặng, lớn hoặc được lắp đặt. Khả năng đo tối ưu với nhiều loại đầu đo Leeb: D, DL. Có thể kết hợp với đầu đo theo phương pháp UCI. 

  • Theo tiêu chuẩn ASTM, ISO, DIN.
  • Kết quả nhanh, tự động hiển thị theo yêu cầu (đơn, bảng, trung bình…).
  • Đơn vị chuyển đổi: HL, HRA, HRB,HRC , HB, HV, HS, MPA.
  • Không ảnh hưởng bởi hướng đo, có thể chỉnh hướng đo theo yêu cầu.
  • Lưu trữ dữ liệu, xuất báo cáo, kết nối máy tính qua cổng USB 2.0, nâng cấp phần mềm quản lý Equotip link.
  • Phù hợp để thử nghiệm tại chỗ các bộ phận lớn, nặng hoặc đã được lắp đặt.
  • Bù tự động cho hướng tác động (3600).

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật